På denne side kan du se eller hente lidt artikler og boganmeldelser (som pdf-filer - klik på titlerne),
hvor jeg enten har været med til at skrive artiklen eller fotografere billederne:ARTIKLER OM FOSSILER

1)  Fossiler - hvad er det for nogle? - og hvorfor nu interessere sig for dem?
     Særtryk af GeologiskNyt, størrelse ca. 5,5 MBytes

2)  Rav, Nordens Guld (af Morten Hjuler, fotos bl.a. taget af Søren Bo Andersen)
      Særtryk af GeologiskNyt, størrelse ca. 750 KBytes

3)  En artikel om den først kendte skallus (Polyplacophora) fra Midt Danien, Fakse Kalkbrud
      (af Sigwart, Andersen & Schnetler), størrelse ca. 350 Kbytes

4)  Gauthieria alterna KUTSCHER 1985, et nyt søpindsvin fra skrivekridtlagene på Stevns Klint (Sen Maastrichtien)
(af Jagt, Andersen & Jakobsen), størrelse ca. 3 MBytes

5)  Søpindsvinenes evolution (artikel til Danmarks Nationalleksikon)
(af Søren Bo Andersen og Erik Thomsen), størrelse 10 KBytes

6)  Om Turritella-sandstenens indre struktur og geologiske alder
(af Søren Bo Andersen og Claus Heilmann-Clausen), størrelse ca. 3 MBytes

7)  Om en sømus-type, Brissopsis lyrifera i det miocæne Gramler fra Gram Lergrav
(artikel af Thomas og Jesper Hansen, fotos optaget af Søren Bo Andersen), størrelse ca. 2 MBytes

8) Snegle fra Fakse Kalkbrud, revision af familien Cancellariidae
(af Ingemann Schnetler & R.E. Petit, fotoarbejde af Søren Bo Andersen), størrelse ca. 4,5 MBytes (downloadtilladelse givet af Ingemann Schnetler)

9) Flere snegle fra Fakse Kalkbrud, revision af familien Scissurellidae
(af Ingemann Schnetler, P. Lozouet & J-M. Pacaud), størrelse ca. 500 KBytes (downloadtilladelse givet af Ingemann Schnetler)


10) Snegle fra Vestgrønland og fra Danmarks Selandien, revision af familien Pseudolividae
(af J-M. Pacaud &
Ingemann Schnetler), størrelse ca. 800 KBytes (downloadtilladelse givet af Ingemann Schnetler)

11)
Søpindsvin og danekræ - flotte fund fra hele landet
(af Søren Bo Andersen). Geologisk Nyt. 2009/1. 16-21


BOGANMELDELSER

2011 - Fossiler fra Stevns Klint, Møn og Nordjylland - skrevet af Alice Rasmussen, Leif Rasmussen
og Thomas Hansen. ISBN 978-87-994430-0-0. Anmeldt i Geologisk Nyt 2011/2 side 20.

2010 - Fossiler fra Faxe Kalkbrud, 2. udgave, revideret og forøget, især med hajtænder - af Tove Damsholt, Alice Rasmussen og Leif Rasmussen. Østsjællands Museum. ISBN 978-87-983945-9-4. Se evt. anmeldelsen af 1. udgave her: 2005 - Fossiler fra Faxe Kalkbrud

2008 - Danekræ - Danmarks bedste fossiler - skrevet af Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen. Gyldendal. ISBN 978-87-02-04985-5.

2005 - Sporfossiler - skrevet af Jan Gruwier Larsen. Natur og Museum. 44. årg. nr. 4. ISBN 87-89137-98-1

2005 - Fossiler fra Faxe Kalkbrud - af Tove Damsholt og Alice Rasmussen. Østsjællands Museum. ISBN 87-983945-7-6.

2005 -  Forsteninger fra Danmark - skrevet af Hans-Henrik Meyer. Geografforlaget. ISBN 87-7702-416-8.!!! Under opbygning !!!

(ARTIKLER OG GODE RÅD OM PRÆPARATION, DEBATINDLÆG  M.M.)


Retur til forsiden

Sidst opdateret 22.06.2011 - Søren Bo Andersen