DANEKRÆ  nr. DK 705

SØPINDSVIN - navn: ?Echinogalerus, endnu ubestemt
Orden: Familie:
Synonymer: Lokalitet: Stevns Kridtbrud, Stevns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

  Fundet af Arne Lund, Rødby

DK 705  (* læs valuarrapporten her (pdf))


Fotos:
Søren Bo Andersen 


EchinogalerusEchinogalerusFotos:
Søren Bo Andersen

EchinogalerusEchinogalerus

Fotos: Sten L. Jakobsen
EchinogalerusEchinogalerusFotos: Sten L. Jakobsen
Echinogalerus


Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, SNM, Geologisk Museum, København.