DANEKRÆ nr. DK 127

SØPINDSVIN - navn: Phymosoma cf. magnificum. pigge
Orden: Familie: Synonymer:



Lokalitet: Stevns Kridtbrud v/Eskesti
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK127
Pigge af Phymosoma cf. magnificum.

Piggene ligger "på plads", men selve skallen er enten trillet væk på havbunden eller fjernet af et rovdyr.
Sammenlign med DK154


I blokken (nederst) er også skeletdele af en åle-fisk.
Phymosoma pigge

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.