DANEKRÆ nr. DK 154

SØPINDSVIN - navn: Phymosoma granulosum med bevarede pigge
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Stevns Kridtbrud v/Eskesti
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK154
Phymosoma granulosum

Skallen er trillet eller skubbet lidt væk fra den oprindelige position på havbunden (? af rovdyr eller ådselsæder)

Sammenlign med DK127
skal og tilhørende pigge og dele af tandapparat.
Phymosoma granulosum med pigge

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.