DANEKRÆ,  nr. DK 653

SØPINDSVIN - navn: Galerites sp. mutant 7-striber ambulacralfelt
Orden: Familie:
Synonymer: Lokalitet: Strand ved Sangstrup Klint
Lag: Flint i kridt. Løsfund, opskyl
Alder: Sen Maastrichtien

 
DK653  * læs valuarrapporten her (pdf)


Foto: Sten L. Jakobsen


Galerites 7-striber DK653

Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, SNM, Geologisk Museum, København.