DANEKRÆ,  nr. DK 617

SØPINDSVIN - navn: Phymosoma magnificum med pigge og tandapparat
Orden: Familie:
Synonymer: Lokalitet: Stevns Kridtbrud, Stevns klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK617  * læs valuarrapporten her (pdf)


Foto: Sten L. Jakobsen


DK617-Phymosoma magnificum med pigge, Stevns
Foto: Sten L. Jakobsen
DK617-Phymosoma magnificum med pigge, Stevns

Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, SNM, Geologisk Museum, København.