DANEKRÆ,  nr. DK 613

SØPINDSVIN - navn: Conulus sp.
Orden: Familie:
Synonymer: Lokalitet: Arnager Klint
Lag: Arnager Kalk, bundkonglomerat
Alder: Turonien ?

 
DK613  * læs valuarrapporten her (pdf)


Foto: Sten L. Jakobsen


DK613-Conulus sp. Arnager Kalkens bundkonglomerat

Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, SNM, Geologisk Museum, København.