DANEKRÆ,  nr. DK 587

SØPINDSVIN - navn: Zeuglopleurus wehrlii  (Nestler, 1978)
Orden: Familie: Temnopleuridae
Synonymer: Nannoglyphus wehrlii  Nestler, 1978Lokalitet: Slotsgavlene, Møns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Tidlig Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK587  * læs valuarrapporten her (pdf)
Zeuglopleurus wehrlii


Foto: Sten L. Jakobsen


Zeuglopleurus wehrlii - Møns KlintZeuglopleurus wehrlii
Mundåbningen (peristomet) til venstre i billedet

Foto: Sten L. Jakobsen
Zeuglopleurus wehrlii - Møns Klint

Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, SNM, Geologisk Museum, København.