"Paramoudra" er det populære navn,
men
det egentlige og videnskabelige sporfossilnavn er:
Bathichnus paramoudrae

Først lidt teori, som bl.a. stammer fra publikationen:
Bromley, R.G., Schulz, M.-G. & Peake, N.B., 1975: Paramoudras: Giant flints, long burrows and the
early diagenesis of chalk.
(download link, se nederst på denne side)

Bathichnus paramoudrae er navnet på et sporfossil, som kendes fra kridt- og kalklag i Nordvesteuropa, fra Irland over Frankrig, England og Tyskland til Danmark. Det kendes også lokalt under navnet "Urtepotter" eller "Flintkrukker". Sporfossiler er i modsætning til kropsfossiler ikke skaller, knogler og lignende, men netop kun sporene, fx gravegange.

Selve Bathichnus paramoudrae er en tynd og op til meter-lang gravegang næsten lodret ned i datidens kalkslamshavbund. Flintringe og flintcylindre samt hærdnede kalkstenspartier og ringformede pyritudfældninger er i virkeligheden blot følgevirkninger af, at den tynde gravegang var i stand til at føre frisk havvand langt ned i havbundslag. som forlængst var fjernet fra det friske vands kemisk-fysiske påvirkninger.

Kronsmoor-gravegang

En gravegang fra Kronsmoor i Tyskland,
i det prikkede område er der udfældet mineralet pyrit,
men det er ikke her kommet til dannelse af en flintring.
Fra:
Bromley, R.G., Schulz, M.-G. & Peake, N.B., 1975

skematisk Paramoudra

Skematisk længdesnit gennem tre Paramoudra flintringe.
Forløbet af en central gravegang ses omgivet af henholdsvis hærdnet kalk (skraveret),
pyrit-farvning (prikket) og pyritknolde (helt sort).
Fra: Bromley, R.G., Schulz, M.-G. & Peake, N.B., 1975

diverse Paramoudra lokaliteter

Øverst t.v.: Tre flintringe, Paramoudra fra Øvre Maastrichtien kalklag i Hemmor, Tyskland
Øverst t.h.: Fire store flintringe i Santonien kridt, Norfolk, England
Nederst t.v.: En lidt usædvanlig Paramoudra-lignende flintcylinder fra Turonien kalk, Lincolnshire, England
Nederst t.h.: Flintcylinder i Øvre Campanien kridt ved Weybourne, Norfolk, England
Alle lodrette streger angiver 0,5 meter.
Fra: Bromley, R.G., Schulz, M.-G. & Peake, N.B., 1975
<>


Nedenfor ses nogle "Paramoudra" fra forskellige steder i Danmark

Paramoudra, Ebeltoft

"Paramoudra", formodentlig fisket op ud for Grenaa. Ligger på Ebeltoft Havn ved fiskeforretningen "Flyvefisken". Set fra siden.  Bemærk tegnebogen som målestok (= 125 mm). Længden er således mere end 50 cm.
Paramoudra, Ebeltoft
"Paramoudra", formodentlig fisket op ud for Grenaa. Ligger på Ebeltoft Havn ved fiskeforretningen "Flyvefisken". Set fra enden. Bemærk begroning med nutids kalkrørsorm.
Paramoudra, Ebeltoft
"Paramoudra", formodentlig fisket op ud for Grenaa. Ligger på Ebeltoft Havn ved fiskeforretningen "Flyvefisken". Set fra enden.

Måske den mindste "Paramoudra" fra Danmark. Diameter kun ca. 5 cm. Løsfund på stranden syd for Århus. Fundet af Henrik S. Jensen.

Dette er måske til gengæld den hidtil største af observerede "Paramoudra" fra Danmark. Beregnet samlet "længde" (her = højde) er 3,5 meter. Stedet er østvæggen i Aalborg Portlands store kridtgrav ved Aalborg. Billedet er optaget i 1996.
Nærbillede af "Paramoudra"-strukturen på billedet ovenfor. Lokalitet: Østvæggen i Aalborg Portlands store kridtgrav ved Aalborg. Billedet er optaget i 1996


Litteratur:

Bromley, R.G., Schulz, M.-G. & Peake, N.B., 1975: Paramoudras: Giant flints, long burrows and the early diagenesis of chalk. - Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 20, 10, p. 1-31 + 5 plates. (download PDF-fil  7,5 MBytes)

Retur til Paramoudra-eksemplerne fra Kællingdal

Retur til forsiden
   
 Siden sidst opdateret  21.04.2007    Søren Bo Andersen