Helt ny fossilbog fra januar 2012:

Palle Gravesen & Sten Lennart Jakobsen:
Skrivekridtets Fossiler

Boganmeldelse af Søren Bo Andersen,

konservator em. ved Geoscience, Aarhus Universitet


Skrivekridtets Fossiler

Forsiden af bogen                                                      -
og et eksempel på et opslag i bogen


FAKTA
Først det tørre stof: Bogen er på 120 sider i formatet 16x23 cm – sådan en lidt bred lommestørrelse. Den er kommet på Gyldendal, ISBN 978-87-02-09902-7 og med en vejledende pris på 199,95 kr.


I lang tid har der gået rygter og mumlen om, at der var en bog på vej om skrivekridtfossiler, – og nu er den kommet. Den 12. januar 2012 udkom bogen ”Skrivekridtets Fossiler” skrevet af Palle Gravesen og Sten Lennart Jakobsen.

 
Ligesom fysikerne har deres ”teorien om alt”, så er denne nye bog sprængfyldt af al mulig viden om skrivekridtet, om de geologiske forhold i den tid, det blev dannet, om de fleste af de danske lokaliteter, hvor man i dag kan finde skrivekridtet og ikke mindst om de dyr, der for 65-100 millioner år siden befolkede Kridttidens hav i vandet, på havbunden og sågar nede i havbunden.
 

FORFATTERNE og MÅLGRUPPEN
De to forfattere er fremragende formidlere af en stor viden om mange aspekter af skrivekridtets forhold og om de mange forskellige slags dyr, der levede i ”havet over Danmark” dengang. Og de er i stand til at videregive deres egen store glæde og entusiasme ved at finde og udpræparere disse mange forskellige organismer. De er begge engagerede samlere og forskere gennem rigtig mange år, og det smitter af på læseren. Jeg har set en privat anmelder på Gyldendals hjemmeside bemærke, at sproget og viden måske ikke var så nemt, hvis man gik til bogen uden forudsætninger. Det er måske rigtigt, men for det første tror jeg, at bogens helt oplagte målgruppe er stensamlere og andre naturinteresserede, som har snuset lidt til emnet før og for det andet vil læsere, som ikke går af vejen for at gøre en lille indsats så til gengæld få del i den ovevældende mængde informationer, som er pakket ned på de 120 sider i denne bog. 


BOGENS OPBYGNING
En kort gennemgang af bogens opbygning vil nok være på sin plads. Efter et kort forord præsenteres selve skrivekridtets opbygning, at det hovedsagelig består af småbitte kalkplader, coccolither, som omgav små alger, der flød rundt oppe i de dele af havet, hvor sollyset kunne nå ned og skabe fotosyntese hos dem. Der fortælles om et ca. ½ km tykt lag af kridt, samlet sammen på havbunden over en periode på 35 millioner år. Der fortælles om, hvor i den danske undergrund, der i sin tid afsattes kridt og hvor det i nutiden kan findes skudt op i klinter og løse flager. Skrivekridtet kan opdeles i 10 forskellige dele, såkaldte biozoner, ud fra de forskellige slags dyr (her især brachiopoder), der findes i hvert enkelt lag. De tidligste lag tilhører zone nr. 1, som fx forekommer i Hvideklint på Møn, og de yngste fra zone 10 findes bl.a. på Stevns Klint, ved Mariager Fjord og i Vokslev. Vi får forskellene på de forskellige lags dyreliv at vide. Noget, der er godt at vide som fossilsamler. Der er en meget god gennemgang af lokaliteter både på Møn, Stevns og i Nordjylland.
 

DYREGRUPPERNE
Dernæst begyndes gennemgangen af de enkelte dyregrupper, hvis rester kan findes som fossiler i kridtlagene. Hver enkelt dyregruppe bliver først gennemgået i et biologisk perspektiv. Vi får at vide, hvordan dyrene er opbygget og hvordan de lever (levede). Så får vi lidt om dyregruppens opståen og geologiske historie, og derpå kommer alle de enkelte forskellige slags dyr (arter). Rækkefølgen af dyregrupperne er stort set den klassiske, som begynder med de mest primitive og derefter de mere og mere udviklede grupper, som afsluttes med hvirveldyr, der i skrivekridtet er repræsenteret af hajer og rokker (bruskfisk), benfisk, skildpadder, mosasaurer og havkrokodiller. Kapitlet om hajer og rokker er skrevet af Jan Adolfssen fra Statens Naturhistoriske Museum – Geologisk Museum. Han er den absolut mest kyndige på den gruppe her i landet. Undervejs er vi blevet præsenteret for havsvampe, koraller og krebsdyr. Bløddyrene er stærkt repræsenteret med både muslinger, snegle og ikke mindst blæksprutter såsom ammonitter og belemnitter (vættelys-blæksprutter). Orme, som levede i kalkrør, findes i mange forskellige former. Brachiopoder er en lidt ukendt dyregruppe i nutidens danske vande (havde to skaller og de fleste sad fast med en stilk ud gennem den ene skal), men var meget almindelige dengang i Kridttiden. Vi ser små buskformede kolonier af bryozoer (mosdyr), smukt frempræpareret fra kridtet. Normalt er de brudt i små stumper. Den mest udviklede række af de hvirvelløse dyr er pighudene, med repræsentanter inden for slangestjerner, søstjerner og søliljer og så ikke mindst søpindsvin. Både de regulære søpindsvin med store, lange og undertiden klumpformede pigge og de irregulære søpindsvin, som havde fine små og tynde pigge, da de fleste i denne gruppe kunne grave ned i havbunden for at lede efter deres føde der. 


INDSAMLING og PRÆPARATION
Der er også afsnit om indsamlingsmetoder og om det vigtige i at etikettere sine fund godt. Der er et afsnit om forskellige måder at fripræparere skaller og rester fra selve skrivekridtet, og det er skrevet af den bedste fagperson her i landet.
 

Bogen har sin force fra mange steder. Forfatterne kender deres stof til mindste detalje. Langt de fleste af bogens mange, flotte fotografier er taget af Sten Lennart Jakobsen, der i forvejen også er kendt for sin store fotografiske formåen, som vi senest så det i bogen om Danekræ-fossilerne. Og ikke mindst har de to forfattere haft adgang til nogle af de bedste samlinger, der findes fra de danske skrivekridtlag.
 

ANBEFALING
Som det nok nu er fremgået, er jeg begejstret for denne nye bog. Jeg vil meget gerne anbefale den til andre fossilinteresserede eller til naturinteresserede, der gerne vil se smukke billeder af den danske fortids dyreverden. Selv om bogen ganske vist kan passe i en lomme, og den vil være rar at have med i felten for at kunne bestemme sine fund, vil jeg bestemt anbefale, at man har et eksemplar derhjemme, som man passer godt på, for det er virkelig en smuk bog, som man vil kunne læse i og hygge sig med gang på gang.

Søren Bo Andersen

Geologisk konservator em.

Inst. f. Geoscience, Aarhus UniversitetFakta igen, igen

Titel: Skrivekridtets Fossiler

af Palle Gravesen og Sten Lennart Jakobsen.
120 sider, rigt illustreret.
ISBN 978-87-02-09902-7
Gyldendals forlag.

Udkommet i Januar 2012.  Vejledende pris: 199,95 Kr.

 Siden senest revideret: 23. februar 2012