SØPINDSVIN - navn: Echinocorys sp.
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Løsblok, Klintebjerg v/ Nykøbing Sjælland
Lag: Lellinge Grønsandskalk
Alder: Selandien, Paleocæn
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Echinocorys sp.
Set fra siden, lidt skråt forfra, hvor skallen mangler

Forenden vender mod venstre (ud for linealens 9,5 cm) på billedet.

Dette er, mig bekendt, det eneste eksemplar hidtil af Echinocorys, som ser ud til at stamme fra / ser ud til at have levet i Selandien-tid og altså ikke er omlejret fra de lidt ældre Danien-tids lag.

Foto: Søren Bo Andersen

Echinocorys, Selandian
Fossilet set skråt fra højre side. Forenden vender mod højre billedkant. Topfeltet anes som værende noget langstrakt, som det normalt er hos Echinocorys. De fem ambulakralfelter (sugefodsfelter) anes i toppen som svage forsænkninger i en "stjerneform".
Echinocorys, Selandian
Forenden. Den skråt afskårne pladerække er den "venstre side", set herfra, af det forreste felt med sugefødder. Den "højre række" plader i dette sugefodsfelt (ambulacralfelt) mangler, men på stenkernen anes her og der spor efter sugefods-porerne.
Echinocorys, Selandian