SØPINDSVIN - navn: Lovenia cf. hoffmanni
Orden: Spatangoida
Familie: Synonymer: Maretia hoffmanni
Ref.: Troels Helmin leg. okt. 2014


Lokalitet: Hjarnø, Horsens Fjord
Lag: Brejning Ler
Alder: Sen Oligocæn
Geografisk forekomst: kendes også i Tyskland
Fundet af og i samling hos: Troels Helmin
Tidsmæssig forekomst:

 
Det irregulære  søpindsvin, Lovenia  cf. hoffmanni.

Skallen set fra venstre side.

Fossilet er fundet på Hjarnø af Troels Helmin. Foto: Troels Helmin.

Jeg takker Troels for tilladelse til at benytte hans fotos af det fine fund her.

Se andre danske Lovenia:

Nr1. Skanderborg

Nr2. Hundshage ved Snaptun (Danekræ nr. DK183)
Lovenia_Hjarnoe-DK
Samme eksemplar, skallen set fra oven.

Skallen er ca. 3 cm bred og lang.

Forreste podie-felt vender skråt nedad mod højre
(ca. "kl 5")


Foto: Troels Helmin.
Lovenia_Hjarnoe-DK