DANEKRÆ nr. DK 921

SØPINDSVIN - navn: Phymosoma cf. granulosum - masseoptræden samt Cyclaster suecicus
Orden: Familie: Phymosomatidae
Synonymer:Lokalitet: Dalbyover Kalkgrav, N.f. Randers
Lag: Coccolithkalk
Alder: Midt Danien

 
DK 921 -  * Læs valuarrapport her

Phymosoma granulosum, Dalbyover


Flintblok med 10 stk skaller af Phymosoma cf. granulosum samt en enkelt skal af Cyclaster suecicus. Dalbyover Kalkgrav.
De enkelte skaller er ca. 25 mm i diameter


Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.