DANEKRÆ nr. DK 915 - AFVIST

SØPINDSVIN - navn: Stereocidaris sp.
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Gundstrup Grusgrav, Fyn
Lag: "Gundstrup Blok", Kertemindemergel
Alder: Selandien (Paleocæn)

 
DK 915 AFVIST -  * Læs valuarrapport her

Stereocidaris sp. Gundstrup

Ca. 10 stk primærpigge og tre interambulacralplader af et regulært søpindsvin, Stereocidaris sp.


Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.