DANEKRÆ nr. DK 912

SØPINDSVIN - navn: Coelopleurus sp. cf. C. wetherelli
Orden: Arbacioida
Familie: Synonymer:Lokalitet: Treldenæs v/ Fredericia
Lag: Lillebæltler
Alder: Midt Eocæn

 
DK 912 -  * Læs valuarrapport her

Coelopleurus sp. cf. C. wetherelli

Coelopleurus sp. cf. C. wetherelli - corona
Foroven tv. set fra topfeltet, foroven th.set fra undersiden og nederst set fra siden


Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.