DANEKRÆ nr. DK 905

SØPINDSVIN - navn: Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo (SORIGNET, 1850)
Orden: Cidaroida
Familie: Synonymer: Cidaris hirudoLokalitet: v/ Arnager Klint, Bornholm
Lag: Arnagerkalk / Arnagerkalkens bundkonglomerat
Alder: Coniacien el. tidligere

 DK 781 er et fund af pigge fra samme søpindsvineart, fra Arnagerkalk


DK 905 -  * Læs valuarrapport her

Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo, corona
Corona af Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo. Bemærk, at pladerækker med genitalplader og terminalplader i topfeltet er til stede.
Det er forekomsten af de mange små grønlige korn af glaukonit, der kunne antyde, at fossilet ligger i Arnagerkalkens bundkonglomerat.

Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.