DANEKRÆ nr. DK 898

SØPINDSVIN - navn: Galerites cf. sulcatoradiatus, misdannet
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Stevns Kridtbrud, Stevns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK 898 -  * Læs valuarrapport her

Galerites sulcatoradiatus, misdannet
Skal af Galerites, sandsynligvis G. sulcatoradiatus med misdannet corona

Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.