DANEKRÆ nr. DK 777

SØPINDSVIN - navn: Echinocorys sp.
Orden: Holasteroida
Familie: Holasteridae
Synonymer:Lokalitet: Bavnodde, Bornholm
Lag: Bavnoddegrønsand
Alder: Santonien

 
DK 777 -  * Læs valuarrapport her

Echinocorys, Bavnodde
Echinocorys, Bavnodde
Eksemplar 1 set fra siden      LINK XL-picture
Eksemplar 1 set fra undersiden      LINK XL-picture

Pigge, spines, Echinocorys, Bavnodde

Pigge på undersiden af eksemplar 1 (foto, Søren Bo Andersen)     LINK XL-picture
Echinocorys, Bavnodde
Echinocorys, Bavnodde
Eksemplar 2 set fra siden      LINK XL-picture Eksemplar 2 set fra undersiden      LINK XL-picture

Fossilet er en del af Statens Naturhistoriske Museum, Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.