DANEKRÆ nr. DK 770

SØPINDSVIN - navn: Temnocidaris (Stereocidaris) arnaudi - med næsten komplet corona (skal)
Orden: Familie: Synonymer:
Ravn 1928: Typocidaris danica
Nestler 1972: Stereocidaris pistillum
Kutscher 1973: Stereocidaris pistillum
Lokalitet: Hillerslev Kalkgrav v/ Thisted
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK 770 -  * Læs valuarrapport her


Skallen set fra topfeltet (apikalt). Fripræpareret. Bemærk bevoksning med bryozoer og ormerør.


Skallen set fra siden (lateralt). Stadigvæk siddende i en kridtklump.


Skallen set fra mundfeltet (peristomialt). Fripræpareret.


Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografier optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.