DANEKRÆ nr. DK 753

SØPINDSVIN - navn: Temnocidaris (Stereocidaris) subvesiculosa
Orden: Familie: Synonymer: Stereocidaris subvesiculosaLokalitet: Holtug Kalkbrud, Stevns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

 
      DK 753 -  * Læs valuarrapport her


Temnocidaris (Stereocidaris) subvesiculosa

Temnocidaris (Stereocidaris) subvesiculosa-skal (corona); th, skal af Galerites sulcatoradiatus [scale 20 mm]

Temnocidaris (Stereocidaris) subvesiculosa DK753

Temnocidaris (Stereocidaris) subvesiculosa-skal (corona) set fra siden (lateral view) [scale 20 mm]

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.