DANEKRÆ nr. DK 732

SØPINDSVIN - navn: Echinocorys sulcatus med bidmærker (gnavespor) 
Orden: Holasteroida
Familie: Synonymer:Lokalitet: Dalbyovre Kalkgrav
Lag: Coccolithkalk
Alder: Mellem Danien

DK 732 * Læs valuarrapport her
 
Echinocorys med bidmærker
Søpindsvinets skal er forsøgt åbnet ved bid langs hele kanten og rundt omkring gattet.
Det er sandsynligvis en fisk, der har lavet bidmærkerne (gnavesporene)
en anden mulig "gerningsmand" kunne være et krebsdyr med klosakse.
Søpindsvinet har måske overlevet angrebet umiddelbart, men det har dog ikke levet længe nok til at skallen har gendannet sin overflade i gnavesporene.


Fossilet er en del af SNM - Geologisk Museums Danekræsamling.
Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.

Fotografiet er optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.