DANEKRÆ nr. DK 562

SØPINDSVIN - navn: Echinocorys pustolosus daniensis / Echinocorys scutatus - sammenhobning
Orden: Familie: Synonymer: Echinocorys perconicusLokalitet: Møns Klint, skred.
Lag: Flint i skrivekridt
Alder: Tidlig Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK562 * læs valuarrapporten her (pdf)
Flintblok med mange (ca. 30) sammenhobede søpindsvin.

Ifølge Wind 1959: Echinocorys pustolosus daniensis. 

Ifølge Smith&Jeffery 2000:
Echinocorys scutatus.
Echinocorys - Møn

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.