DANEKRÆ nr. DK 548

SØPINDSVIN - navn: Echinocorys cf. gravesi
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Arnager, Bornholm
Lag: Arnagerkalkens bundkongklomerat
Alder: ældre end Tidlig Coniacien. Tturonien?

 
DK548 * læs valuarrapporten her (pdf)
Hele blokken af Arnagerkalkens Bundkonglomerat.
Det hvide er Arnagerkalken, det sort og grønne er rullesten af tidligere, nu opbrudte lag, som indlejredes i Arnagerkalkens nederste lag.

Det grønne er glaukonitiseret sediment, det sorte er fosforitiseret sediment. Bemærk, at søpindsvinet Echinocorys cf. gravesi er mørkfarvet og således stammer fra nogle af de tidligere, nu opbrudte lag.

DK548


Samme blok set fra en anden side.
DK548
Echinocorys cf. gravesi
DK548
Echinocorys cf. gravesi DK548Echinocorys cf. gravesi
DK548

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.