DANEKRÆ nr. DK 510 - AFVIST

SØPINDSVIN - navn: Phymosoma sp.   - ej Ph. granulosum  !!
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Oudrup v/Løgstør
Lag: Flint i kalksandskalk
Alder: Sen Danien?

 
Danekræ-vurderet, men AFVIST, nr. DK510
Flintblok med mange skaller af Phymosoma sp. og pigge.

John Jagd (Maastricht) har bestemt, at det ikke kan være Ph. granulosum

Phymosoma sp. DK510

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.