DANEKRÆ nr. DK 480

SØPINDSVIN - navn: Galeaster carinatus  Ravn 1927
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Klim, Hanherred
Lag: Bryozokalk
Alder: Tidlig Danien

 
DK480 * læs valuarrapporten her (pdf)
Galeaster carinatus
Skallen set fra forskellige sider:
1. Oversiden,
2. Undersiden,
3. Venstre side,
4. Højre side.

Længden af skallen er ca. 16 mm.
Galeaster carinatus
5. Set fra bagenden med gat,
6. Set fra forenden med nedsænket ambulacralfelt,
7. og 8. To skrå syn på undersiden.
Galeaster carinatus

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.