DANEKRÆ nr. DK 477

SØPINDSVIN - navn: Tylocidaris vexillifera med pigge
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Løsblok, Gjerrild Strand, Nord-Djursland
Lag: flint
Alder: Sen Danien

 
DK477
Flækket flintesten med kalkplader og kalkpigge af Tylocidaris vexillifera, Til højre skal af Echinocorys sp.
Tylocidaris vexillifera
Den modsatte plade af samme flækkede flintesten som ovenfor.
Tylocidaris vexillifera

Gummiafstøbning af ovenstående modplade.
Først blev kalkplader og -pigge syret væk, og derefter blev hullerne udstøbt med gummimasse.
Tylocidaris vexillifera
Samme aftryk som ovenstående, men optagelse tættere på.

Tylocidaris vexillifera
Den bevarede plade med kalkplader og -pigge samt den udsyrede modplade, mad huller efter fossil-delene.
Tylocidaris vexillifera

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.