DANEKRÆ nr. DK 456

SØPINDSVIN - navn: Centrostephanus multiforme med pigge
Orden: Familie: Synonymer: Palaeodiadema multiformeLokalitet: Løsblok ved Røsnæs
Lag: Forkislet kalk, flint
Alder: Danien, måske Sen Danien?


DK456
Flintesten med aftryk af skaldele og pigge.
Centrostephanus
Siliconegummiafstøbning af ovenstående flintesten.

Skalplader og pigge af Centrostephanus samt en enkelt pig af et cidaroid søpindsvin (den tykkere, savtakkede pig forneden i bundtet).
Centrostephanus
Siliconegummiafstøbning af ovenstående flintesten.

Skalplader og pigge af Centrostephanus samt en enkelt pig af et cidaroid søpindsvin (den tykkere, savtakkede pig forneden i bundtet).

Centrostephanus
Nærfoto af flintestenen i det område, hvor der er aftryk af skalpladerne fra Centrostephanus.
Centrostephanus


Siliconegummiaftryk af pladeområdet i ovenstående flintesten. De bredeste plader er interambulacral-plader, medens de mindre plader med rækker af huller i kanten (th.) er ambulacral-plader, og hullerne er gennemgang for sugefødderne.

Bemærk de hule pigge med de specielle ledhoveder.
Centrostephanus

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.