DANEKRÆ nr. DK 238

SØPINDSVIN - navn: Proraster sp.
Orden: Familie: Synonymer: Schizaster sp.Lokalitet: Løsfund, Stranden ved Skyum Bjerge, Thy.
Lag: Vejle Fjord Formationen
Alder: Tidlig Miocæn

 
DK238 * læs valuarrapporten her
Proraster sp. (tidl. Schizaster sp.)
Forenden af skallen vender nedad på foto.

Bemærk, at der er pigge bevaret i de tre forreste petaloider (furer for sugefødder med åndingsfunktion)

Proraster sp.
Blok samt forstørret parti af bevarede pigge i petaloidfelter.

Kopi af illustration på side 179 i bogen: Danekræ - Danmarks bedste fossiler (2008)
Proraster sp. Skyum

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.