DANEKRÆ nr. DK 209

SØPINDSVIN - navn: Stereocidaris rosenkrantzi med pigge
Orden: Familie: Synonymer: Typocidaris rosenkrantziLokalitet: Løsblok, Lyngå v/Hadsten
Lag: Forkislet kalksten/flint
Alder: ?Sen Danien


DK209
Stereocidaris rosenkrantzi

To skaller, hvoraf den ene med tilhørende pigge.

Siliconegummiafstøbning.

Stereocidaris rosenkrantzi
Selve flintblokken med aftryk af søpindsvinet og piggene.
Stereocidaris_rosenkrantzi

Stereocidaris_rosenkrantzi

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen og Ole Bang Bertelsen, Geologisk Museum, København.