DANEKRÆ nr. DK 202

SØPINDSVIN - navn: Tylocidaris abildgaardi med pigge
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: "løs blok" stranden mellem Korsnæb Odde og Højerup, Stevns Klint
Lag: Bryozokalk
Alder: Tidlig Danien

 
DK202
Skallen med pigge og bevarede topfelt-plader.
Tylocidaris abildgaardi

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.