DANEKRÆ nr. DK 201

SØPINDSVIN - navn: Gauthieria pseudoradiata med pigge
Orden: Familie: Synonymer: Phymosoma pseudoradiatumLokalitet: Holtug Kridtbrud, Stevns Klint
Lag: Skrivekridt, 100 cm under K/T-grænsen
Alder: Sen Maastrichtien, Sen Kridt

 
DK201
Skallen set fra oven.
Gauthieria pseudoradiata
Ambulacral-plader med porer til sugefødderne (foroven til højre) og interamulacral-plader (forneden til venstre).
Gauthieria pseudoradiata

Skallen med store primær-pigge.
Gauthieria pseudoradiata


Store primær-pigge samt del af tandapparatet.
Gauthieria pseudoradiataStore primær-pigge samt del af tandapparatet.
Gauthieria pseudoradiata

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.