DANEKRÆ nr. DK 003

SØPINDSVIN - navn: Temnocidaris danica
Orden: Familie: Synonymer:Lokalitet: Faxe Kalkbrud
Lag: Bryozokalk
Alder: Mellem Danien

 
DK003
Blokken med ca. 25 skaleksemplarer af Temnocidaris danica. Desuden talrige tilhørende pigge og dele af tandapparat (Aristoteles' Lygte)
Temnocidaris danica -  DK003
Nærfoto af eksemplar fra ovenstående blok (i den øvre, højre del af blokken).

Bemærk tandapparatet, som stikker op fra mundåbningen. Skallen ligger på hovedet i forhold til livsstillingen.


Temnocidaris danica -  DK003

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.